S-kompromiss om migration klubbad

1:14 min

Socialdemokraternas partikongress har fattat beslut om migrationspolitiken. Ett kompromissförslag från ledningen fick stort stöd bland ombuden.

Men linjen är fortfarande att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från övriga EU.

– Vi är ett parti med höga ideal, men vi är också ett parti som alltid måste vara beredda att ta ansvar för det vi säger, sade justitieminister Morgan Johansson.

I skuggan av dådet på Drottninggatan har Socialdemokraterna i dag debatterat migrationspolitiken, som på förhand har pekats ut som en av de stora stridsfrågorna.

Partistyrelsens linje inför kongressen var ju att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från övriga EU.

Nu står det klart att den linjen ligger fast - men för att få kongressen med sig fick ledningen kompromissa. I de politiska riktlinjerna sägs det nu också - bland annat - att Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening främjar en bra etablering.

- Och det markerar vi här, och vi lägger till att vi kommer att arbeta stenhårt för det i EU, sade Morgan Johansson.

Det ena ombudet efter det andra gick upp i talarstolen och yrkade bifall till kompromissförslaget.

– För mig är solidaritet när alla hjälps åt att ta ansvar, sade Annelie Hedberg från Sörmland.

– Jag tycker att det nya förslaget är både välavvägt och klokt, sade Mathias Tegnér från Stockholms län.