Klippan

Kommunalt bostadsbygge utan kollektivavtal

1:59 min

Bostadsbolaget Treklövern i Klippan är först ut i landet inom allmännyttan med en utländsk totalentreprenör i ett bygge som startade utan kollektivavtal för arbetarna.

I januari i år inleddes bostadsbygget på tegelbruksområdet i Klippan. Det är det kommunala bostadsbolagets hittills största byggsatsning när det gäller bostäder och omfattar totalt 58 lägenheter.

Det företag som vann upphandlingen var det polska Tulcon, med ett pris som var 5,5 miljoner kronor lägre än de svenska konkurrenternas. Men trots flera påstötningar har inte fackförbundet Byggnads lyckas teckna ett avtal för de polska byggarna.

– Vi har träffat det polska företaget vid tre tillfällen. Sista gången satt vi över fyra timmar. Vi lyckades inte komma till stånd med att skriva ett avtal, säger ombudsmannen Joakim Frank.

Normalt sett är en huvudentreprenör bunden av kollektivavtal i Sverige. Men när entreprenören är utländsk och avtal inte finns, finns inte heller kontrollen över arbetsvillkoren, enligt Joakim Frank.

Risken är att vi inte kan säkerställa att man betalar ut rätt löner och ersättningar och vi har också svårt att följa upp att man betalar skatt, att det kan bli blir svarta pengar.

I drygt tre månader har bygget varit igång utan något känt avtal för de polska byggarna. Men så för en vecka sedan blev Tulcon medlemmar i Sveriges byggindustrier, arbetsgivarnas organisation.

Ulf Bengtsson, vd för Treklövern svarar så här om varför man inte ställde krav på avtalsenliga löner eller andra arbetsvillkor för byggarna när man skrev kontraktet med Tulcon:

– Vi försöker använda de regler och avtalsmöjligheter som finns inom lagen för offentlig upphandling. Vi behövde en entreprenör utifrån, någonstans där det fanns resurser. Det andra måste vi lösa helt enkelt. Vi har tagit på oss att gå i bräschen.

Vet du vad arbetarna har för löner och arbetstider?

– Jag vet inte exakt vad de har för timlön men har fått höra att de uppfyller kraven som finns enligt kollektivavtalet i Sverige, säger Ulf Bengtsson.