Polisen: Svårt att utvisa till Uzbekistan

1:59 min

Den 39-åriga uzbekiska man som misstänks för att ha kört lastbilen i fredagens terrorattentat hade sannolikt inte kunnat utvisas till Uzbekistan även om polisen hade hittat honom.

Uzbekistan är en diktatur där tortyr används mot de egna medborgarna och Sverige tvångsutvisar i normalfallet inte människor dit, något som också gäller flera andra länder.

– Den här personen har ju överlämnats till polisen för verkställighet därför att han har avvikit, alltså han är efterlyst. Men även om polisen hade anträffat den här mannen hade våra möjligheter att verkställa honom varit mycket, mycket små. Det betyder också att våra möjligheter att frihetsberöva honom hade varit mycket små, säger gränspolischefen Patrik Engström.

Men statsminister Stefan Löfven uttryckte igår sin frustration över att den misstänkte 39-åringen inte har utvisats trots att det finns ett sådant beslut.

– Man får söka asyl, det är internationell konvention, internationella regler säger att man får komma till ett land och söka asyl. Så har vi nej är nej och ja är ja. I det här fallet är jag frustrerad över om det inte fungerar att de som får nej lämnar landet.

Efter det rekordstora flyktingmottagandet 2015 räknar polisen de kommande tre åren med att få 60 000 nya ärenden och de flesta av dem kommer att avvika, berättar gränspolischef Patrik Engström, och understryker att polisen i dag inte har något system för att prioritera bland de tusentals som gömmer sig. Därför kan polisen i framtiden tvingas ta hjälp av andra myndigheter.

– Det vi har sagt är att vi får sätta oss med andra aktörer och myndigheter och se om vi manuellt kan identifiera bland de här 12 500 personerna som vi kanske ska prioritera och söka efter med särskild kraft, säger han.

I dagsläget finns det inte mindre än 12 500 personer från olika länder i Sverige som ska utvisas, men som har avvikit och som polisen alltså letar efter. Men gränspolischef Patrik Engström konstaterar att det ofta är en omöjlig uppgift att verkligen utvisa många av dom som fått utvisningsbeslut.

– 12 500 ärenden, 12 500 personer är en otroligt stor mängd och vi kan inte aktivt efterspana dem.

– Det polismyndigheten hade kunnat göra är att identifiera honom, ta reda på var han bor och möjligtvis belägga honom med en anmälningsplikt, det vill säga en skyldighet att med jämna mellanrum anmäla sig hos polisen. Men förutsättningarna att hålla personen frihetsberövad är direkt kopplade till möjligheten att genomför en verkställighet. Går det inte att verkställa får heller inte polisen frihetsberöva.

Men den här personen har alltså gömt sig för polisen, vad hade det tjänat att säga till honom att varje vecka anmäla sig hos polisen?

– Det är de möjligheterna juridiken ger oss.