Biblioterapin slår igenom i Sverige

2:33 min

I höst startar den första svenska högskoleutbildningen i biblioterapi, en terapeutisk metod där hälsa främjas genom läsning och samtal om skönlitteratur.

I högskolan Ersta Sköndal Bräckes lokaler med utsikt över Strömmen och takåsarna på Södermalm i Stockholm startar i höst den första svenska akademiska kursen i biblioterapi. Det är en så kallad uppdragsutbildning som riktar sig till bland annat bibliotekarier, sjukvårdspersonal, lärare och terapeuter som vill få en inblick i hur läsande och skrivande kan användas för att förhindra och mildra främst emotionella och psykologiska bekymmer.

– Utbildningen kommer att handla om texter, ord och vad orden gör med oss, med fokus på de terapeutiska effekterna. Och hur vi med hjälp av andras ord kanske lättare hittar fram till egna ord. En central tanke är också att utbildningen ska vara öppen för olika professioner säger socionomen Pia Bergström som är initiativtagare till kursen "Det biblioterapeutiska arbetssättet".

Biblioterapi handlar om att främja hälsan med hjälp av litteratur och läsning. Den är besläktad bild-, dans och musikterapi men skiljer sig från dessa mer expressiva terapiformen genom sina analytiska egenskaper och den kognitiva reflektionen. 

Det var en kvinna som berättade om hur hon slappnade av när hon läste, så att smärtan försvann.

Metoden växte fram redan vid tiden för första världskriget då berättelser och dikter började användas som ett led i att minska sårade soldaters trauman. I Sverige har intresset för behandlingsformen varit svalt, tills nu.

– Vi lever i en orolig tid, vårt behov av trygghet och gemenskap och reflekterande växer. Det finns också ett stort behov av alternativa terapimetoder, vilket inte riktigt gynnas i Sverige. För mig är det en gåta varför det inte satsats mer på kulturens kraft och potential i förebyggande arbete och rehabilitering, säger Pia Bergström.

Tanken bakom biblioterapin är att systematisk läsning och samtalande om skönlitteratur kan hjälpa läsaren att nå fram till sina egna känslor och därmed stärka jagkänslan, vilket sägs öka välmåendet. Men det är svårt att, på ett vetenskapligt sätt, mäta effekten av biblioterapi.

Litteraturforskaren Cecilia Pettersson har studerat sjukskrivna personers erfarenhet av läsning. Och deltagarna i hennes tvärvetenskapliga studier vittnade om att skönlitteraturen fungerande som ett slags medicin som lindrade både fysiskt och psykiskt lidande.

– Det var en kvinna som berättade om hur hon slappnade av när hon läste, så att smärtan försvann. Om man baserar sig på den empiri jag har så finns faktiskt flera exempel på att läsning av skönlitteratur kan påverka både det fysiska och det psykiska. De som deltog berättade att de orkade mer efter att de läst. Läsningen blev ett andningshål där man kunde försjunka i litteraturen och sen komma tillbaka och ha fått lite input, lite energi, säger Cecilia Pettersson.

De goda effekterna kom just av skönlitteratur. Självhjälpslitteraturen, däremot, uppfattade de sjukskrivna som kravfylld. Den fick dem att känna sig sjukare än de var. Trots att det finns en viss skepsis mot att förena kultur och läkekonst, menar Cecilia Pettersson att framtiden ligger för biblioterapin.

– Jag tror att det inom de närmsta åren kommer att komma mer av det här, och att man också kommer att försöka att få det som en del av vården.