Hudiksvallsföretag kritiskt mot byggnämnden

2:01 min

Hudiksvallsföretaget Roph Invest är kritiskt till att kommunen på kort tid sagt nej till två av de affärsprojekt som man är inblandat i.

Ett av projekten som stött på patrull är kvarteret Smedjan 5 där bland annat Hudiksvalls Tidning har sin redaktion och där 30 nya lägenheter föreslagits i en ny detaljplan.

Roph Invests styrelseordförande Henrik Fredriksson tycker att kommunen ger helt fel signaler till privata investerare.

– Vi har ju haft en kommunikation med plan- och byggkontoret och fått signaler att det är en ändring som de sett naturlig. Och vad vi förstod så blev det ett positivt utslag i (byggnadsnämndens, reds anm) utskottet, sen när det kom upp i nämnden så har frågan svängt 360 grader och det blev avslag, säger han besviket.

Det är inte första gången som Roph Invest och Hudiksvalls ledande politiker haft delade uppfattningar. Turerna kring handelsområdet Medskog invid E4 var långa innan projektet blev av.

Nu handlar om det så kallade HT-huset i centrala stan där Perol Fastigheter, som Roph Invest alltså är delägare i, föreslagit en ändring i detaljplanen för att kunna bygga bostäder. Men trots att tjänstemännen och byggnadsnämndens arbetsutskott var positiva, så blev det ett nej i byggnadsnämnden 31 januari. Det förbryllar Henrik Fredriksson att nämnden gick emot sitt arbetsutskott.

– Vad jag fått återgett är att man haft ett möte med partigruppen för socialdemokraterna mellan arbetsutskottet och det ordinarie nämndmötet och där har farhågor rests att det håller på att bli en överetablering i Hudiksvall med de projekt som ligger i pipeline, säger Fredriksson och syftar bland annat på kommunens storslagna planer för ett helt nytt kvarter på Kattvikskajen.

Och byggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Olle Borgström, bekräftar för P4 Gävleborg att kommunen utnyttjat sitt så kallade planmonopol för att få mer betänketid att tänka över hela situationen kring boendefrågan i Hudiksvall.

Henrik Fredriksson tycker att kommunpolitikerna ger dubbla budskap beroende på hur det passar dem och anger ett annat exempel där en friskola, som Roph Invest är inblandat i, fick nej när de sökte etablering på en tomt vid Västra skolan.

– I december, så vitt vi vet, så lyftes den tomten ur tekniska nämndmötet med hänvisning till att man hade tryck på tomter för bostäder i centrala Hudiksvall och då hade för avsikt att omvandla tomten från en skoltomt till en tomt för bebyggelse. Men nu får vi avslag när vi vill bygga bostäder.