Martin Schulz vill betala mindre till Nato

1:50 min

Tyska socialdemokraterna vill inte höja försvarsutgifterna så mycket som Natomedlemmarna kommit överens om. Partiledare Martin Schulz ifrågasätter målet att 2 procent av BNP ska gå till försvaret.

– Vi behöver ingen upprustningsspiral utan fler nedrustningsinitiativ, sa Martin Schulz när han mötte internationell media i Berlin.

På frågan om hur tysk utrikespolitik skulle skilja sig från regeringen Merkels om socialdemokraterna vinner valet i september, betonade han att Tyskland skulle förbli en stark och pålitlig Nato-partner.

Temat har aktualiserats av spekulationer om tänkbara koalitioner om den så kallade Schulz-hypen håller i sig, alltså den starka medvinden för socialdemokraterna som opinionsmätningar har visat på efter att Martin Schulz utsågs till ny partiledare och kanslerkandidat. Möjliga samarbeten med vänsterpartiet Die Linke har diskuterats men är också starkt ifrågasatt inom SPD, inte minst på grund av vänsterns Nato-motstånd.

Efter hård kritik från USAs president Trump mot att Tyskland inte uppfyller försvarsalliansens mål att medlemmarna ska avsätta minst 2 procent av sin BNP för försvaret, har förbundskansler Merkel försäkrat att Tyskland strävar efter att nå målet inom den utsatta tiden fram till 2024. Schulz ifrågasatte däremot att det är ett mål som måste uppnås. Det skulle innebär en tung ekonomisk börda om 20 miljarder Euro årligen utöver nuvarande försvarskostnader.

– Det ligger inte i Tysklands intresse att ha en starkt upprustad armé mitt i Europa, sa den socialdemokratiske partiledaren som hoppas efterträda Angela Merkel i höst.