Varannan fånge missbrukar

Det har aldrig funnits så många missbrukare på svenska fängelser som nu.
55 procent av de intagna under förra året hade missbruksproblem. Det visar kriminalvårdens årliga sammanställning som presenterades ipå torsdagen. Många fortsätter också sitt missbruk inne på anstalten, från 15 procent av landets anstalter rapporteras om daglig narkotikaanvändning. En anledning kan vara att antalet intagna som deltar i någon typ av narkotikaprogram har halverats sedan 1997.