Gävle vill bygga ny stadsdel på gamla skjutbanan

1:01 min

Med 85 år på nacken har den gamla skjutbanan i Kungsbäck en del gamla skott kvar i backen. Nu kommer Fortifikationsverket sanera marken, för att en ny stadsdel ska kunna byggas.

Kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela (M) var glad över att det fattades beslut om marken eftersom det behövs alltfler bostäder i ett växande Gävle.

 – Vi har precis passerat 100 000 och nu säger vi att vi ska bli 120 000, så den här marken är otroligt välkommen för att ha en markreserv för framtiden, säger hon.

En hel del oexploderad ammunition kan gömma sig här och där i skogarna, men det ingår i beslutet att Fortifikationsverket ska plocka upp efter sig och se till att Gävle kommun kan använda de 400 hektaren mark i Kungsbäck.

 – Det är jättebra att den saneras, hur mycket som ska göras vet jag inte, men klart att det ska saneras, säger Inger Källgren Sawela.

Skjutbanan har varit ur bruk sedan 1994 och att det är först nu som kommunen får ta över marken har att göra med den stora bostadsbristen i landet.

– Staten har tittat på den mark och de fastigheter som de äger och nu går de ut till kommunerna och erbjuder marken för byggandet av bostäder i Sverige. Men det kommer ta tid, det kommer inte finnas möjlighet att bygga i Kungsbäck 2018, men kanske 2025.