Värmländsk besöksnäring saknar sängplatser

1:16 min

Det blir allt färre hotell, vandrarhem och stugbyar i Värmland. Sen 2008 har trenden pekat nedåt och sen 2011 har besöksnäringen tappat över 2 800 sängplatser, enligt SCB.

Men samtidigt visar siffrorna att det går bättre och bättre för besöksnäringen i Värmland. Både priserna och antalet beläggningar ökar, framför allt för hotellen. Jonas Jacobsson, VD på Visit Värmland säger att de tycker sig se ett trendbrott.

– Om vi tar och tittar på 2016 jämfört med 2015 så ökar antalet gästnätter i Värmland än vad det gör i Sverige i helhet.

Vad det tidigare raset berott på vill Jacobsson inte spekulera i. Men förklarar att om man driver en boendeanläggning med en lägre beläggning och till ett lägre snittpris då pekar det på en överetablering vilket gör det svårt att konkurrera. Då blir det attraktivt med andra lösningar.

Helena Andersson, Hotellchef på Good morning Karlstad bekräftar trendbrottet och berättar att hotellet har en bättre beläggning och lönsamhet jämfört med tidigare år.

Hon spekulerar i att eftersom fler boendeanläggningar gått över till att bli asylboende, framför allt de på landsbygden. Så finns det där färre sovplatser vilket gör att fler turister söker sig in till Karlstad och utgår där ifrån istället, som då gynnar hotellen inne i Karlstad.