Forskare: Fem egenskaper gör att du lyckas

Nu tror brittiska forskare att de har hittat receptet på lycka och framgång i livet, rapporterar TT idag.

Forskarna redovisar sina resultat i Proceedings of the National Academy of Sciences, och säger att det framför allt handlar om fem olika karaktärsdrag som resulterar i god ekonomi, bra hälsa och många vänner.

Det handlar om egenskaper som emotionell stabilitet, beslutsamhet, självkontroll, optimism och ansvarsfullhet. Det säger forskarna efter att ha analyserat svar från 8 000 kvinnor och män i 50- och 60-årsåldern, som hade följts i elva år.

Men sådana här studier är svåra att tolka. Även om man kan se ett samband mellan vissa egenskaper och hur man mår, kan man inte veta vad som orsakat vad. Är positiva människor friska för att de är positiva, eller är de positiva för att de är friska?