Barnmorskan förlorade i AD

1:30 min

Barnmorskan Ellinor Grimmark har inte diskriminerats på grund av sin religion, enligt Arbetsdomstolens dom.

Domstolen fastställer därmed den dom som tidigare föll i Jönköpings Tingsrätt. Det innebär att Ellinor Grimmark förlorar målet mot Region Jönköping och att hon nu ska betala 606 000 kronor för regionens rättegångskostnader.

- Jag tänker att den var väntad. Det här var vad vi hade förberett oss på, sen kan man bli besviken och tänka att de skulle tänkt lite annorlunda. Domen ser väldigt lik ut som den som var i tinggsrätten, säger Ellinor Grimmark till Sveriges Radio om domen kort efter att den meddelats. 

Barnmorskan Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning inom Region Jönköping på grund av att hon vägrade utföra aborter. Detta trots att hon efter avslutat utbildning blivit lovad både sommarjobb och vikariat. 

Ellinor Grimmark asnsåg att hon diskriminerats på grund av sin tro och anmälde Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som lade ned fallet. Därefter har fallets drivits vidare, först till Jönköpings Tingsrätt och sedan till Arbetsdomstolen. 

Men det förlorade målet innebär inte att Ellinor Grimmark slutar driva sitt fall. Utanför Arbetsdomstolen meddelade hon tillsammans med sin advokat Ruth Nordström att de nu överväger att driva fallet vidare till Europadomstolen.

- Ja där behöver vi nästan inte hoppas, där tror vi på en seger, säger Ellinor Grimmark.

Fallet har fått stor uppmärksamhet bland annat efter Ekots graskning som visat att Ellinor Grimmark får ekonomisk uppbackning från en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom, ADF.