Regeringen utreder kriminalisering av deltagande i terrororganisation

1:42 min

Regeringen ska nu snabbutreda frågan om att kunna kriminalisera deltagande i terrororganisationer, säger justitieminister Morgan Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på en pressträff.

I dag är det förbjudet att åka på terrorkrigsresor och finansiera terrororganisationer, men inte att delta i en terrororganisation.

– Sådana luckor ska vi inte ha, säger Morgan Johansson.

– Vår bedömning är att vi kan stifta en sådan lag, tillägger han, apropå att det finns frågetecken kring vad föreningsfriheten sätter för gränser.

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, får i uppdrag att omedelbart börja utreda detta.

Han ska vara klar den 15 december, och en proposition ska läggas före mandatperiodens utgång.

– I det här sammanhanget är det ett snabbspår, säger Morgan Johansson.

Terrordådet i Stockholm har aktualiserat behovet av ny lagstiftning, men remissvar på tidigare terrorutredningar har pekat på att det finns luckor i lagstiftningen.

Norge har en sådan typ av lagstiftning och det är mot den som regeringen nu blickar.

Sju av åtta riksdagspartier har redan sagt att de öppnar för att kriminalisera samröre med terrororganisationer, enligt en rundringning som SVT Nyheter har gjort.

I Norge finns sedan 2013 en lagstiftning som gör det olagligt att tillhöra en terrorstämplad organisation. I Sverige har det dock inte varit möjligt att kriminalisera medlemskap i organisationer på grund av föreningsfriheten.

Justitieminister Morgan Johansson (S) sade redan i helgen att han kan tänka sig en lagstiftning likt den norska.