Nytt projekt ska öka kunskapen om radikalisering

1:26 min

Projektet "Safe spaces Malmö" vill öka kunskaperna om våldsbejakande extremism och radikalisering. Allmänna arvsfonden satsar 12,5 miljoner kronor.

Projektet ska pågå under tre år och presenterades i dag vid en pressträff på Flamman Ungdomarnas hus på Kroksbäck i Malmö, som leder arbetet. Inriktningen är på ungdomar i åldern 13-25 år. 

– Vi kan ha en workshop med en grupp ungdomar som har väldigt antidemokratiska åsikter, som inte tycker att man ska rösta i svenska val, som inte tycker att samhället är någonting, och som till och med kan förespråka att man ska lämna landet. Den här typen av unga behöver förstå hur demokratin är uppbyggd, säger Rafi Farouq på Flamman.  

Flamman har i 20 år jobbat med ungdomar på Kroksbäck i Malmö. Dessutom deltar kommunen, Rädda barnen och Islamakademin i projektet. Det är en av flera åtgärder i kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. 

Det riktar sig direkt till ungdomar som är i riskzonen men handlar också mycket om att sprida kunskap till ungdomar, till idrottsledare, föräldrar och till de som i yrket möter ungdomar och berättar om vad våldsbejakande extremism är.

Med bättre kunskaper ökar förutsättningarna för att känna igen när någon är i riskzonen. Enligt Rafi Farouq handlar det ofta om sårbara ungdomar. 

– En del av de faktorerna kan vara just utanförskap, att man inte känner sig inkluderad i samhället, att man har tappat bort de här ungdomarna redan i skolåldern. Vuxenvärlden har redan svikit dem. Sedan är de såklart mer sårbara och mer öppna för den typen av propaganda som sköljer över hela Europa, säger han.