Forskningstipendium för arbete med förorenad mark


Årets Linnéstipendium går till Charlotte Marchand och hennes projekt som går ut på att med hjälp av växter återställa mark som förorenats av metaller.

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas ut av Kalmar och Växjö kommuner för att främja forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Charlotte Marchands forskningsprojekt heter ”The application of phytoremediation techniques for remediation of metals contaminated soils in Kalmar region” och har enligt juryn stor potential att på ett kostnadseffektivt sätt göra det möjligt att använda tidigare oanvändbar mark.

Stipendiet kommer delas ut i Växjö den 19 maj i samband med årets upplaga av Linnéuniversitetets akademiska högtid.