Svenskar dåligt förberedda på samhällskriser

1:28 min

Fyra av tio kunde inte komma på några krisförberedande åtgärder i MSB:s enkät. Bara tre av tio kände till att man bör säkra tillgången på vatten och mat.

– Generellt är vi som bor i Sverige ganska dåligt förberedda, och det gäller både mentalt men också fysiskt. Väldigt få har den här hemberedskapen, vi har ingen beredskap för att hantera de här grundläggande behoven som mat, vatten, värme och kommunikation, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Det kan vara allt från naturkatastrofer till terrordåd som gör att samhällsviktiga funktioner som el och vatten slås ut.

Rekommendationen från MSB är att vi ska kunna klara oss utan samhällets hjälp i tre dygn vid sådana tillfällen.

Men när myndigheten förra året lät fråga 2 500 personer så svarade fyra av tio att de inte kunde komma på några krisförberedande åtgärder.

Bara tre av tio kände till att man bör säkra tillgången på vatten och mat. Nästan ingen visste att det är bra att ha kontanter hemma och att ha viktiga telefonnummer uppskrivna på papper så att man når de även om mobiltelefonen är urladdad.

Personer som bor i glesbygd är generellt bättre förberedda på samhällskriser än storstadsbor.

Fler kvinnor än män har vidtagit konkreta förberedande åtgärder.
Christina Andersson på MSB tycker att den generella riskmedvetenheten behöver stärkas.

– Vi har alla ett primärt ansvar för vårt eget liv och vår egendom, så alla som har förmåga har ett ansvar att vara förberedd och kunna hantera en samhällskris, säger Christina Andersson.