KD vill se fotboja vid avslagen asylansökan

6:13 min

Kristdemokraterna föreslår att potentiella avvikare bland personer som nekats uppehållstillstånd ska kunna kontrolleras med elektronisk fotboja.

Hör partiledaren Ebba Busch Thor.

Vilka är det ni vill kunna belägga med elektronisk fotboja?

– Vi har i dag för få förvarsplatser och vi vet att det är ett antal personer som får avvisningsbeslut som väljer att vara kvar i landet trots att man inte har rätt till det. En elektronisk fotboja kan vara ett alternativ till förvarsplatser för personer där Migrationsverket bedömer att det finns en hög risk att de inte följer avvisningsbeslut eller där Säkerhetspolisen har avrått från att ge uppehållstillstånd.

Varför tycker ni att det här ingreppet i integriteten, som det ändå innebär, är motiverat?

– Det måste finnas en bedömd risk för att man avviker. Är det så att man har fått ett avvisningsbeslut, då ska man ju följa det. Nu vet vi att det varierar i antalet personer som befinner sig i landet olovligen, men det har funnits bedömningen mellan 8000-13 000. Därtill hade vi de senaste åren ungefär 100 personer som Säkerhetspolisen har avrått Migrationsverket att ge uppehållstillstånd. Av de 100 personerna är de ingen som kan svara på hur många som fortfarande är kvar i landet eller hur många som har lämnat. Det är en uppenbar säkerhetsrisk.

Har ni gjort en uppskattning av hur många personer ni tycker ska vara aktuella för en elektronisk fotboja?

– Nej, det är inte upp till politiken att göra den bedömningen. Det måste vara ansvariga myndigheter. Det finns rutiner för det här i dag att bedöma en risk för att man avviker. I dag är enda alternativet förvarsplatser. De är bara 350 i hela Sverige. Vi kunde se redan förra året att de inte räckte.

Vad gör det här med synen på människor som inte har tillstånd att vara i Sverige?

– Jag vill vara väldigt noggrann med att detta inte gäller alla och ska inte gälla alla. Är man asylsökande och har fått avslag så är man inte kriminell, men finns det misstanke om att man kommer att avvika så finns det en misstanke om att man faktiskt kommer att begå en brottslig handling, nämligen att befinna sig i landet utan tillstånd. Då kan detta vara motiverat.