Östergötland

Många skadas i onödan i vården

1:25 min

Många vårdrelaterade infektioner är onödiga. 87 procent av dem hade sannolikt kunnat undvikas. Det visar en studie på Universitetssjukhuset i Linköping.

Seniorprofessor Rune Sjödahl, som jobbar vid chefläkarenheten på sjukhuset och varit engagerad i studien är ändå inte orolig för vården på US.

– Jag tror inte alls att det är sämre här än på andra sjukhus. Jag tror heller inte vi är bättre.

– Icke desto mindre så vill vi ändå sätta fingret på det här för att stimulera de enskilda specialistklinikerna att försöka åtgärda en del av infektionerna, säger Rune Sjödahl.

I studien har 480 slumpvis utvalda journaler från Universitetssjukhuset i Linköping granskats. 63 vårdrelaterade infektioner noteras i materialet.

Vi vill sätta fingret på det här för att stimulera de enskilda specialistklinikerna att försöka åtgärda en del av infektionerna

Den vanligaste infektionen - nästan 45 procent - är sårinfektion efter en operation, till exempel efter en brusten blindtarm. Men ingen patient har fått skador som inte läkts, säger Rune Sjödahl.

– En sak ska man komma ihåg också att det var ju många som fick vårdrelaterade infektioner men ingen avled. Och det var ingen som fick bestående men.

I studien framkommer att 76 procent av de vårdrelaterade infektionerna på Universitetssjukhuset i Linköping bedöms som sannolikt undvikbara och elva procent som undvikbara - om rätt åtgärder hade vidtagits.

Har du något konkret exempel på vad som behöver göras?

– När det gäller infektioner så är det ju att uppdatera utbildning hos personal.
– Vi vet också att det är väldigt viktigt att följa de rutiner som finns. Till exempel vid kvarliggande kateter i urinblåsan eller vid katetrar som går in i blodbanorna och som ligger kvar där, säger Rune Sjödahl.