Hedersförtrycket i Stockholm undersöks

1:49 min

För första gången sedan 2009 ska Stockholm kartlägga hur stora problemen är med hedersrelaterat förtryck i kommunerna. Skolorna har en viktig roll för att komma tillrätta med problemen har skolorna.

Det har gått nästan tio år sedan den senaste stora underökning gjordes för att kartlägga hur många kvinnor som upplevde att de påverkades av hedersnormer. Nu ska Stockholm tillsammans med de andra storstäderna Malmö och Göteborg återigen se över hur stora problemen är.

Samma frågor ska ställas till kommuninvånare som berörs av hedersnormer i alla städerna.
– Vi har gjort en kartläggning för många år sedan i Stockholm men det är viktigt att ha en nulägesanalys, hur kvinnornas liv ser ut och hur många som är drabbade, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Skolorna har en viktig roll för att komma tillrätta med problemen.

– Jag tror att det både handlar om en grundläggande förståelse för det hedersrelaterade förtryckets mekanismer, och hur man upptäcker det också när det gäller ungdomar som gör allt för att dölja det. Sedan handlar det om hur man hjälper ungdomar att komma ur det här, säger Åsa Lindhagen.

P4 Stockholm har pratat med 17-åriga Ariella, som egentligen heter något annat. En stor del av hennes släkt begränsar sina döttrars liv med hedersargument. Hon säger att skolan har ett stort ansvar i arbetet mot hedersrelaterat förtryck.

– Man ska veta om att man kan få hjälp i skolorna. För det kan vara så att man samlat allt mod för att berätta det här för en kurator och den säger att vi avvaktar. Då säger jag nej, nu har jag kommit till dig för att få hjälp, nu vill jag att du hjälper mig.

– För om någon vet att jag varit här kan det medföra konsekvenser för mig.