Bönder kräver ersättning för sena EU-stöd

2:02 min

Jordbruksverkets utbetalningar av EU-stöd till bönder släpar fortfarande efter. Nu rustar Lantbrukarnas riksförbund för att gå till domstol och kräva kompensation för de långa väntetiderna.

Stellan Strand och Per Nordlund, som driver mjölkgårdar utanför Vännäs i Västerbotten, tycker att det är bra att Lantbrukarnas riksförbund går vidare med frågan.

– Det är en sak om stödet blir försenat en månad. Men när det handlar om år så är det en katastrof, säger Nordlund.

– Vi har fordrat 100 000 kronor sedan förra året. Vem kan acceptera det, säger Strand.

Stellan och Per är ett par av de stödberättigade lantbrukare i Sverige som fortfarande väntar på försenade utbetalningar. Förseningarna drabbar verksamheten, säger Stellan Strand.

– Ja, det gäller att hålla igen, annars går det åt fanders, säger han.

Enligt Jordbruksverket blev stöden för 2015 och 2016 försenade på grund av ändrade EU-regler och tekniska problem på myndigheten.

Av de närmare 10 miljarder kronor som skulle betalas ut förra året återstår cirka 1,5 miljarder i dag.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, anser att bönderna måste kompenseras för den långa väntetiden och tänker driva kravet i domstol i ett pilotmål.

Ett skäl är att kreditkostnaderna ökat för bönder när stödet dröjt. Thomas Bertilsson är enhetschef på LRF.

– Det vi vill uppnå är två saker. Dels att det ska bli en dröjsmålsränta på förseningarna och att man får en kompensation, dels att det skickar en tydlig signal om att man ska ta det här på allvar och snabba på med utbetalningarna, säger han.

Anders Egonson, ansvarig för utbetalningar på Jordbruksverket, betonar att merparten av lantbrukarna nu fått sina stöd och att pengar delas ut varje vecka tills man ligger i fas. Men i frågan om kompensationer säger han att det skulle vara i strid med gällande regelverk.

– Då är det i så fall bra om en domstol kan bekräfta och fastställa den tolkningen, säger han.

– I vissa situationer kan man tycka att en kompensation av något slag kan vara okej, men vi som myndighet har att förhålla oss till de regler som finns.