Killar både offer och förövare i hedersstrukturer

1:44 min

För att komma tillrätta med hedersproblematiken är det, enligt organisationen Origo, viktigt att fånga upp de killar som tvingas kontrollera sina kvinnliga släktingar.

– Du ska vara en man på ett visst sätt, du kanske ska försörja din familj, du ska ta hand om dina systrar eller din mamma, säger Maria Geni som är kurator på Origo dit unga kan vända sig för att få hjälp ur hederförtryck.

Nästan var tionde besökare hos Origo är just killar som uppger att de måste kontrollera sina kvinnliga anhöriga. Killarna känner sig tvungna att spionera på sina systrar och kanske bestraffa den som gjort något som familjen inte anser vara okej.

– Det handlar om val av livspartner, val av utbildning, säger kurator Annika Labbé på Origo.

Origo lyfter fram vikten av att jobba mer med de män som utsätter sina systrar, kusiner eller döttrar för hedersförtryck. Samma slutsats drar länsstyrelsen i Östergötland i en ny nationell rapport.

Men att nå de killar som är indoktrinerade med hedersnormer, och som inte själva söker hjälp, är ofta mycket svårt.

– Ibland är de här killarna så djupt programmerade i att kvinnan ska vara kysk och "det här min syster, ingen ska röra henne", så killarna inte ens reflekterar över att det de gör är fel, säger Maria Geni.

I en tidigare undersökning, av organisationen Varken kuvad eller hora, uppger fyra av fem killar att de upplever ett ansvar för att tjejerna inom familjen upprätthåller släktens heder.

De killar som inte delar familjens normer riskerar själva att råka mycket illa ut. Några av de unga män som sökt hjälp hos Origo bor idag på skyddat boende.

– Den största slitningen är ju den mellan familjen och mellan den man är och de livsval man vill göra.