Ökat engagemang mot extremism bland svenska muslimer

2:22 min

Imamer i Sverige som arbetar mot extremism ser nu ett ökat engagemang i arbetet mot radikalisering.

Vi träffade imamen Awad Olwan i Fisksätra moské utanför Stockholm.

– Jag är övertygad om att exponeringen av radikal islam, bilderna vi såg på tv, och det vi läste om i tidningarna, har väckt människorna, framförallt muslimerna, säger Awad Olwan.

Han är en av initiativtagarna till Guds hus, ett samarbete där en moské, en katolsk kyska och en protestantisk kyrka ska stå vägg i vägg i Fisksätra centrum.  Awad Olwan betonar flera gånger under samtalet att dialog mellan olika människor och trosuppfattningar är en viktig del i arbetet mot extremism, men också att han själv som imam har ett stort ansvar.

– Det ankommer på mig som religiös ledare att vara tydlig och fördöma alla handlingar som kan leda till att man begår våld i religionens namn. Gud har skapat oss alla, säger Awad Olwan.

Othman Al Tawalbeh är imam och doktorand i islamisk teologi vid Uppsala universitet. Han jobbar också med Fryshusets projekt "Tillsammans för Sverige", en verksamhet som ska  motverka rasism och extremism bland ungdomar.

Han säger att han har sett ett tydligt ökat engagemang som en reaktion på terrordådet i Stockholm.

– Ja, absolut. Jag har sett att folk engagerar sig väldigt mycket mer. Och ser en del muslimer som var passiva innan i den här frågan som nu är väldigt aktiva och säger inte längre i religionens namn. Man vill helt enkelt jobba aktivt för att stoppa detta.

Även Othman Al Tawalbeh säger att dialogen mellan olika ungdomar, med olika bakgrund och religion är väldigt viktig för att ungdomar inte ska radikaliseras. Efter terrordådet i Stockholm har nu ungdomar själva tagit initiativ till ett nätverk som ska jobba med dialog.

– Flera ungdomar från Helsingborg och Landskrona som sa “men vad kan vi göra?”. De vill bygga ett nätverk där man jobbar aktivt med integration och hur man ska leva tillsammans, säger Othman Al Tawalbeh.