Jättebomben dödar med tryckvåg

0:50 min

Den jättebomb som USA har fällt mot terrornätverket IS i Afghanistan verkar genom en enorm tryckvåg. Det säger Martin Nilsson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Med hjälp av tryckvågen fungerar bomben för att slå mot människor i tunnlar.

– När bomben detonerar kommer tryckvågen att breda ut sig från detonationspunkten. Den kan då ta sig in i tunnelsystem: Till skillnad från vanliga bomber, som framför allt verkar med splitter, kan den här bomben med sin tryckvåg leta sig runt hörn och krökar i ett tunnelsystem, säger Martin Nilsson.

– På så vis kan bomben komma åt dem som är gömda i tunnelsystemet och skada eller döda dem.

Bomben är alltså effektiv i tunnlar?

– Naturligtvis inte oändligt långt in i ett berg men ja, den tar sig in i tunnlar.

Martin Nilsson poängterar att den här bomben inte kan jämföras med ett kärnvapen i styrka.

– Detta är ingenting i jämförelse med ett kärnvapen. Ett litet kärnvapen är ungefär 1 000 gånger starkare, säger Martin Nilsson.