Vård

Fler utreder sin könsidentitet

2:32 min

Allt fler genomgår könsutredningar i norra Sverige. En anledning kan vara lagändringen om sterilisering vid korrigering av könstillhörighet.

I det enkelt inredda rummet på Könsidentitetsmottagningen, KIM, i Umeå sker många viktiga möten. Mottagningen tar emot vuxna över 18 år med bland annat könsdysfori eller transsexualism.

Lina Olsson är kurator och tillsammans med läkare och psykologer utförs könsidentitetsutredningar som ska fungera som hjälp och stöd för de personer får en remiss dit.

– De som kommer till oss har en upplevelse av att det mentala, biologiska och juridiska könet inte stämmer överens. Det behöver hjälp att utforska det och komma till rätta med det helt enkelt, säger Lina Olsson, kurator på Könsidentitetsmottagningen i Umeå.

För att sedan genomgå könsbekräftande behandling eller korrigera det juridiska könet, som bland annat innebär nytt personnummer, måste en utredning göras.

Könsidentitetsmottagningen i Umeå är den nordligaste i landet och täcker behovet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Samtidigt har antalet inkomna remisser ökat.

På två år har utredningarna fördubblats. Förra året tog man emot 85 remisser. Året innan, 2015, var det 70 st och 2014 var det 42 st.

Det finns många anledningar till att antalet utredningar ökat, menar Lina Olsson. 

– Det är svårt att svara på och det är en ökning som man ser över hela landet. En förklaring är att man 2013 ändrade lagen, så numera finns det inget steriliseringskrav på de patienter som söker till oss. De behöver inte heller vara ogifta och de har möjlighet att spara könsceller innan de går vidare, berättar Lina Olsson.