Infokrig när EU-center etablerades i Finland

2:59 min

Det pågående informationskriget mellan Ryssland och västvärlden blev ett aktuellt ämne i vårt grannland Finland den senaste veckan. Då inledde ett nytt forskningscenter i EU:s och Natos regi sin verksamhet i Helsingfors. Men lanseringen av det här forskningscentret fick snabbt konkurrens av ett proryskt initiativ med ett snarlikt namn.

De två tillställningarna ägde rum bara några hundra meter från varandra i Helsingfors centrum.

I det finska statsrådets festvåning undertecknades under högtidliga former samarbetet mellan ett tiotal länder, däribland Finland, Sverige, USA och Storbritannien, om att upprätta det nya forskningscentret om så kallade hybridhot.

Med hybridhot brukar avses kombinationen av traditionella militära hot och civila säkerhetshot – exempelvis spridning av desinformation.

Samma dag, på ett lyxhotell på andra sidan gatan, bjöds medier och allmänhet in till en konferens med rubriken "Rysk-västliga relationer i en mångpolär värld". Konferensen anordnades av en nybildad förening i Finland som skickade ut inbjudningar under det engelska namnet The European Centre of Excellence for Counteracting Hybrid Threats, ungefär "Centret för framstående kunskaper i bekämpandet av hybridhot".

Namnet är nästan identiskt med det officiella forskningscentret som just har grundats i Finland. Endast ordet "counteracting" avslöjar skillnaden, det officiella forskningscentret använder ordet "countering".

Den finländska föreningen är grundad av Johan Bäckman, forskare, författare och politisk aktivist i Finland som stödjer Rysslands annektering av Krim och är kontaktperson i norra Europa för den ryska statens institut för strategisk forskning, RISS.

Till sin konferens hade han bjudit in den ryske filosofen Alexander Dugin, känd för mycket kontroversiella uttalanden om Ukraina och med på USA:s sanktionslista då han anses understödja Rysslands inblandning i kriget i östra Ukraina.

Dugin har även tidigare bjudits in för att föreläsa i Helsingfors av Bäckman. Under denna tillställning fick besökarna en pamflett i handen med titeln "EU:s infokrig mot Ryssland", publicerad av Bäckmans nya förening.

Johan Bäckman säger att han var den som öppnade sitt forskningscenter först och att namnet inte alls är tänkt att förväxlas med EU-centrets.

– Vi vill bara utveckla den offentliga debatten om hybridhot och Rysslands relationer med andra länder. Jag registrerade min organisation först och det är en helt publik organisation, säger han.

Men Matti Saarelainen, chef för det officiella forskningscentret som EU och Nato nu börjar samarbeta om här i Helsingfors, ser klara motiv med etableringen av den här organisationen.

– Det är uppenbart att man använder ett snarlikt namn för att skapa förvirring och även bjuder in och anordnar möten under samma dag som vårt center grundas, säger Matti Saarelainen. Jag tror att vi kan vänta oss en viss sådan här aktivitet i och med att Finland nu har fått det här centret, men hur mycket återstår att se.