Så här svarade läkarna

Det finns cirka 4 500 fackanslutna allmänspecialister inom primärvården. Med hjälp av Svenska Distriktsläkarföreningen frågat om de kan tänka sig att svara på frågor om sin arbetsmiljö i en enkät. 1 300 sa ja till det och till slut fick vi in svar från närmare 900 läkare. Nedan följer några av frågorna vi ställde.

Svaren är jämt fördelade mellan män och kvinnor samt mellan storstäder och landsbygdskommuner. Närmare 570 av dem jobbar inom offentlig sektor.