Polska PiS-partiet kritiseras för utspel om flygkrasch

3:12 min

I Polen fortsätter den så kallade Smolensk-katastrofen från 2010 då president Lech Kaczynski och stora delar av statsledningen omkom i en flygkrasch, att orsaka politisk splittring.

Regeringspartiet PiS misstror haveriutredningens slutsats att kraschen var en olycka och har nu presenterat delar av sin egen alternativa utredning. Men deras utspel ifrågasätts av både opposition och experter. I Warszawa drabbade demonstranter samman under årsdagen av kraschen.

En bönemarsch med regeringspartiet PiS ledare i tåget under banderollen "Smolensk - vi minns". Samtidigt på andra sidan kravallstaket och en vägg av poliser, en arg skara demonstranter som ropar slagord om demokrati.

När Polen i veckan högtidlighöll sjuårsminnet av den polska flygkatastrofen 2010, då presidentplanet störtade på väg till en ceremoni i Ryssland och alla ombord omkom, var stämningen lika politiskt laddad som det mesta just nu i det starkt delade landet.

Partiet Lag och Rättvisa, PiS, genomför sedan flera år tillbaka manifestationer inte bara på årsdagen utan den tionde varje månad.

Men idag är dessa marscher inte endast en angelägenhet för partiet och för anhöriga som sympatiserar PiS utan även officiell polsk politik: PiS tillsatte så fort de tillträdde regeringsmakten en sorts alternativ haverikommission som fört fram teorier bland annat om att en explosion ska ha ägt rum ombord på planet.

Idéer som hittills inte kunnat bevisas men som många företrädare för och anhängare av regeringspartiet fortsätter att tro på och föra fram. Nu säger sig denna alternativa kommission ha gjort nya experiment som skulle stärka teorin om explosionen.

Men än har de inte kommit med några belägg för sina påståenden och flera experter har de senaste dagarna kraftigt ifrågasatt gruppens och PiS-ledningens utspel om en "sannolik termobarisk laddning ombord", som spreds av flera polska och internationella medier.

"Rena fantasier", sade Pawel Artymowicz, polsk fysikforskare vid universitetet i Toronto till tv-kanalen TVN24 som också intervjuat Jerzy Miller, ledaren för den officiella haverikommissionen som lade fram sin rapport 2011, året efter flygkraschen i Smolensk.

– Vi har att nu att göra med en helt annan inställning till den här olyckan. Den kommission jag ledde analyserade fakta, nu skapar man en tes sedan bygger man ut den med pseudo-fakta, säger Jerzy Miller i intervjun.

Oppositionen i Polen blir allt mer frustrerad över regeringspartiets ommöbleringar i statliga institutioner och användandet av public service-medierna för att ensidigt få ut sin version i kontroversiella sakfrågor, däribland om flygkatastrofen i Smolensk 2010.

Samtidigt har en slutgiltig dom kommit i ett mål som har med flygkraschen att göra. En av den dåvarande regeringens säkerhetsansvariga har dömts till ett och ett halvt års villkorligt fängelse för att "inte ha beordrat en tillräcklig genomgång av flygplatsen i Ryssland där presidentplanet skulle landa", rapporterar nyhetsbyrån AP.

Domen är den första med anknytning till flygkatastrofen i Smolensk. Får PiS-regeringen som den vill blir den inte den sista.