Kommunen får vräka Hells angels

1:06 min

Karlstads kommun har rätt att vräka Solstadens motorsport från lokalerna på Härtsöga. Högsta domstolen beviljar nämligen inte föreningens begäran om prövningstillstånd.

Mc-klubben hade överklagat hovrättens dom som medger att klubben kan vräkas från sina lokaler i Hertzöga. Den domen vinner nu laga kraft, vilket innebär att om inte Hells angels flyttar frivilligt, kommer kommunen att ansöka hos kronofgden om en vräkning.

– Det är mycket positivt. Det är en lång resa över många år som nu är framme vid sitt slut. Det innebär att de ska lämna lokalerna på Härtsöga och det känns väldigt bra, säger kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M) till P4 Värmland.

Hovrätten gick i sin dom den 18 januari på tingsrättens linje och sa att det finns skäl för avhysning eftersom klubben inte haft fastigheten försäkrad.

Hovrätten dömde också Solstadens Motorsport, Hells angels, att ersätta Karlstads kommun för dess rättegångskostnader i hovrätten med nästan 160 000 kronor. 

Solstadens motorsport vände sig alltså till sista instans, Högsta domstolen, i hopp om att ärendet var så juridiskt intressesant eller vägledande att det skulle tas upp till förhandling. Men den bedömningen gör alltså inte Högsta domstolen som därmed satt punkt i ärendet. Beslutet är nämligen inte möjligt att överklaga.

Hur skyndsamt ska de vara ute ur lokalerna?

– Hur man ska gå tillväga är jag inte uppdaterad på. Det viktiga är att frågan är avgjord och de ska lämna så snart som möjligt, säger Per-Samuel Nisser (M).

Solstadens motorsports juridiska ombud Ismo Salmi är inte förvånad över att man nekas prövningstillstånd, eftersom Högsta domstolen är väldigt restrektiv med prövningstillstånd.

Han säger att den stora förloraren i det här är skattebetalarna i Karlstads kommun som "stått för den här juridiska cirkusen".

Ismo Salmi säger också att Hells Angels inte kommer försvinna från Karlstad, men att man kommer lämna lokalen i Härtsöga.