Efterlängtad mobilkartläggning i Stockholms skärgård

7:23 min

Nu ska det kartläggas hur mobiltäckningen i Stockholms skärgård ser ut – i detalj. Vilka områden som har sämre mobiltäckning, och dessutom variationerna mellan hög- och lågsäsong.

– Det finns ett stort behov av ny kunskap. Vi har fått många synpunkter från boende i skärgården om att mobiltäckningen ofta fungerar mindre bra, säger Claes Johansson på enheten för näringslivsutveckling på Länsstyrelsen till P4 Stockholm.

Det är Länsstyrelsen och landstinget som står bakom kartläggningen. Tanken är att identifiera vilka geografiska områden i skärgården där täckningen är sämre, och dessutom hur variationerna mellan hög- och lågsäsong ser ut.

Mätningarna kommer bland annat att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder och kompletteras med stöd från taxibåtar och postbåtar.

Den bakomliggande orsaken till att kartläggningen görs är regeringens nya bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025, där det finns ett uttalat så kallat mobilitetsmål att alla delar av landet bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.