Vanligaste p-pillret ger sämre livskvalitet

0:36 min

Livskvalitet och energinivå hos kvinnor som äter den vanligaste formen av p-piller påverkas ofta negativt. Det visar en studie från Karolinska institutet.

I studien ingick 340 kvinnor, där hälften lottades att äta p-piller och andra hälften placebo.

Kvinnor i gruppen som ätit p-piller skattade efter behandlingen sin livskvalitet som betydligt sämre än före behandlingen. Ingen sådan effekt syntes i gruppen som ätit sockerpiller.

Även humör, självkontroll och energinivå påverkades negativt bland de kvinnor som fått p-piller. Studien publiceras i tidskriften Fertility and sterility och är en av få som jämfört p-piller med placebo.

Den typ av kombinerade p-piller som användes i studien innehåller etinylöstradiol och levonorgestrel, och anses ha lägst blodproppsrisk bland de kombinerade p-pillren. Resultaten från studien kan inte generaliseras till andra sorters kombinerade p-piller.


Referens: Niklas Zethraeus et al, 2017. A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women - a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fertility and Sterility. DOI:10.1016/j.fertnstert.2017.02.120.