Fortsatt kartläggning av PFAS

1:46 min

Naturvårdsverket fortsätter att kartlägga den miljöfarliga och mycket vanliga kemikaliegruppen PFAS i miljön.

Ämnena används för att få vattenavvisande ytor i alltifrån smink till teflonpannor och brandskum.

PFAS består av kemiskt framställda kolkedjor bundna till flouratomer, en av de starkaste kemiska bindningarna som finns – och som troligen aldrig bryts ner – när de till slut hamnar i naturen. Studier tyder på att höga halter kan vara skadligt både för djur och människor.

Naturvårdsverket har nu fått i uppdrag av regeringen att fortsätta en kartläggning av PFAS i miljön som påbörjades 2015.

Områden med förhöjda halter finns exempelvis nära flygplatser, som Steningeviken några mil från Arlanda där PFAS använts vid stora brandövningar. 

Finns det PFAS i vattnet som jag tar här med min hand?

–  Ja och vi vet att vattnet här innehåller förhöjda halter i jämförelse med sjöar som är opåverkade, säger Karin Norström som är en av handläggarna som ska sköta kartläggningen av det hon kallar för "superämnena PFAS".

Tanken är att den nya kartläggningen bättre ska belysa risken för påverkan vid platser där brandskum hanterats. Inom uppdraget kommer även spridning och förekomst av "nya" mindre väl undersökta PFAS studeras.

Utifrån information från myndigheter och företag har redan 2000 potentiella utsläppskällor identifierats, bland annat avloppsreningsverk och utsläpp från vissa industrier.

Den största utsläppskällan som man hittills sett är från brandskum vid flygplatser, men troligen finns det många fler platser, till exempel där kommunala räddningstjänster använt sig av brandskum i övningssyfte.

Efter kartläggningen kan Naturvårdsverket komma att uppmana verksamhetsansvariga och markägare att ta prover på hur mycket PFAS som finns vid utsläppskällorna.

– Om ett år ska vi rapportera mer en lägesrapport, men jag tror att det kommer bli ett flerårigt arbete för att göra den här kartläggningen. På sikt vill man ju kunna koppla ihop det här med hälsoeffekter och vi vill inte ha de här ämnena ute i miljön alls.

Inom EU är det sedan 2008 i huvudsak förbjudet att använda det mest kända av alla PFAS-ämnena, PFOS, i kemiska produkter och varor. Samma sak gäller ämnen som bryts ner till PFOS.

Naturvårdsverkets första kartläggning från 2015