Fusk eller inte – striden om frysta forskningsmedel går vidare

1:56 min

Myndigheterna i Sverige tolkar forskningsfusk på olika sätt. Det blir tydligt i fallet med de konstgjorda hornhinnorna i Linköping.

Hur kan en professor frias och fällas för oredlighet på en och samma dag? Det hände i fallet kring konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet. Hornhinnorna testades på tre synskadade patienter i Ukraina, trots att de enbart var avsedda för djurförsök.

På förmiddagen för snart två veckor sedan slog den aktuella domstolen, förvaltningsrätten, fast att professorn som ansvarade för studien vid Linköpings universitet inte hade agerat oredligt eller oetiskt.

På eftermiddagen kom universitetet i Linköping fram till motsatt resultat. Den medicinska fakultetsstyrelsen slog fast att professorn hade agerat vilseledande och därmed oredligt.

För ett år sedan kom fakultetsstyrelsen fram till samma sak men nu hade den – förutom de tre externa experterna som utrett ärendet – också tagit in synpunkter från Centrala etikprövningsnämndens expertkommitté för oredlighet. 

Det är nu det trixiga börjar. Ingen som har utrett det här ärendet har nämligen kommit fram till exakt samma sak. Expertkommittén frikände professorn. Universitetet stod kvar vid sitt beslut och underkände.

Domstolen lyssnade på expertkommittén, och beslutade att Vetenskapsrådet måste betala ut drygt en miljon kronor som man hållit inne efter universitetets beslut.

Vetenskapsrådet är inte nöjd med förvaltningsrättens dom och tänker överklaga.

– Det blir väldigt konstigt om vi måste betala ut pengar till ett projekt där lärosätet anser att det har förekommit oredlighet i forskningen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Hur skulle det kännas?

– Det känns fel.

Enligt högskoleförordningen är det högskolor och universitet som beslutar om oredlighet.

Men chefrådsman Ulrika Melin på förvaltningsrätten menar är det helt rimligt att professorn ska ha pengarna eftersom domstolen i stället lyssnat på expertrådet.

– Vi menar att dess uppdrag, sammansättning och kompetens, och med beaktande av att de har hört sakkunnigs i ärendet – som också anser att det inte har förekommit någon oredlighet – kan ligga till grund för förvaltningsrättens bedömning, säger Ulrika Melin.

Vetenskapsradion har granskat forskningen kring konstgjorda hornhinnor i serien Ögonexperimenten