Bostadsbygge

Storsjö strand måste saneras för mångmiljonbelopp

Det kommer kosta mellan 25 och 45 miljoner kronor att sanera marken på Storsjö strand i Östersund innan etapp två av det nya bostadsområdet kan byggas.

Marken är i dag så pass förorenad att det finns stor risk för människors hälsa, miljö och grundvatten, enligt länsstyrelsens klassning. Detta beror på att området förr användes som tipp för bland annat byggmaterial, bilar och annat skräp.

I maj ska Östersunds kommun söka pengar från Naturvårdsverket för den omfattande saneringen som väntas pågå under 2018. Sex nya kvarter med bostäder på Storsjö strand ska sen byggas året efter. Det berättar Bengt Gryckdal, mark-och exploateringschef på Östersunds kommun, för P4 Jämtland.