Alla skyller på alla efter miljögiftskandalen i Ronneby – nu stäms kommunen

2:57 min

En rättsprocess väntar i Blekinge där 170 personer som fått sitt dricksvatten förorenat av kemikalier stämt Ronneby kommuns vattenverk. Kommunen, liksom försvaret som använt kemikalierna vid övningar, skyller båda ifrån sig och hävdar att de inget visste.

PFAS-föreningen, som stämt vattenverksbolaget, Ronneby Miljö & Teknik AB, anser att någon ska ta ansvar för att människor fått kemikalier i sig via kranvatten.

– Det är ju många barn som har gifterna i sin kropp, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.

– Det krävs att någon tar långsiktigt ansvar när de växer upp, får sjukdomar eller vad det må vara. Så länge inte någon är utpekad som ansvarig kommer heller inte någon att göra något. Så är det tyvärr, säger Herman Afzelius.

Extremt höga halter av högfluorerade kemikalier har uppmätts i människors blod i Ronneby kommun. Kemikalierna hamnade i det kommunala dricksvattnet efter många års läckage från brandövningsplatsen vid flygflottiljen F 17 i Kallinge.

Det finns regler som kräver av vattenverken att de ska göra en faroanalys av möjliga risker kring en vattentäkt. Bengt Holm som är ordförande i kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB, säger att man först inte visste vad de höga PFAS-halterna i vattnet berodde på:

– Vi visste ju inte från början var det kom ifrån. Det har ju senare oberoende företag undersökt spridningen.

Med en flygflottilj som granne, vore det inte rimligt anta att det kanske kan komma skadliga ämnen därifrån?

– Vi har inte haft anledning att anta det och centrala myndigheter har inte haft de anledningarna heller. Man måste veta vad man ska leta efter om man ska leta efter någonting, säger Bengt Holm.

Utsläppen av PFAS pågick under decenniers brandövningar med värnpliktiga vid F17.

Att PFAS-föreningen inte stämmer Försvarsmakten utan Ronneby kommunala vattenverk, beror på att föreningen bedömer det som en mer framkomlig väg rent juridiskt.

Föreningens ordförande Herman Afzelius anser att ansvaret i grunden är Försvarets:

–  Vi väntar oss att det på sikt leder till att Ronneby Miljö & Teknik kommer vända kravet mot dem som orsakat förgiftningen, nämligen Försvarets brandövningsplats.

Bengt Holm avvaktar med kommentarer inför processen:

– Vi får se vad den mynnar ut i. Vi kan bara beklaga att vattnet inte varit fullgott.

Försvarsmaktens miljöjurist Folke Borgh säger att inte heller Försvarsmakten kände till miljöriskerna med högfluorerade brandsläckskum.

Han anser att försvarsmakten inte hade fått all information om riskerna:

– Det har varit lite si och så med det, med tanke på att vi inte blivit uppmärksammade på det i någon större utsträckning från de myndigheter som generellt hanterar den här typen av frågor.

Folke Borgh vill inte kommentera om ansvaret så småningom faller på Försvarsmakten:

– Eftersom det inte har riktats några krav mot försvaret ännu så finns det inget att kommentera i den delen

Du ser inte ens en sådan risk?

– Det finns ingen anledning spekulera i det. Nu finns en stämning mot det kommunala bolaget som hanteras i sin ordning, säger Folke Borgh vid Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.