Nej till stopp för förtur i vårdköer

2:00 min

Regeringen går mot ännu ett bakslag i riksdagen. Förslaget att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna gå före i sjukvårdskön kommer att fällas av oppositionen.

Även Sverigedemokraterna har nu bestämt sig för att rösta nej.

– Vi kommer att avstyrka det här förslaget. Orsaken är att flera tunga remissinstanser är väldigt kritiska, bland annat lagrådet som anser att det inte behövs en lagstiftning på det här området överhuvudtaget, säger Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson Per Ramhorn.

Även alliansen kommer att yrka avslag på propositionen, vilket betyder att den inte har stöd. Vad tänker du om det?

– Man ser att många av de här förslagen som Gabriel Wikström har lagt nu, de har varit väldigt dåligt underbyggda, och det visar sig också i kritiken från remissinstanserna och då får man räkna med att man inte får igenom dem.

Som Ekot berättade förra veckan har regeringens proposition om att stoppa privatiseringar av universitetssjukhus inte heller stöd i riksdagen eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna tänker rösta nej.

Propositionen är del i en uppgörelse med Vänsterpartiet - och tanken var att lagändringarna skulle träda i kraft den första augusti.

Allianspartierna har länge varit kritiska och lämnar inom kort in en gemensam motion där de yrkar på avslag. Centerpartiets sjukvårdspolitiske talesperson Anders W Jonsson säger att det är ett "tramsigt" förslag.

– Den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ger i dag ingen förtur vare sig till saudiska prinsar eller till dem som har en privat sjukförsäkring. Det behövs ingen sådan här lagstiftning.

Även Cecilia Widegren, som är Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att regeringen lägger tid på fel saker.

– I grunden är det här ju mycket beklämmande för en sjukvårdsminister, att han inte får igenom de mindre förslag som han ändå presenterar. Problemet är att han inte har presenterat de stora vårdreformer som nu krävs för att få kortare väntetider och för att multisjuka äldre ska få bättre vård.