Stipendium viktigt för forskning om växter som renar

1:38 min

Ett stipendium på 500 000 kronor har väsentlig betydelse för Charlotte Marchand och hennes forskningsprojekt om växter som renar förorenad jord.

Det är de båda kommunerna Växjö och Kalmars Linnéstipendium för forskning inom ekologisk och hållbar utveckling som Charlotte Marchand har fått, det blev klart förra veckan.

Ett välkommet tillskott menar stipendiemottagaren eftersom summan på 500 000 kronor utgör halva hennes forskningsbudget.  

– Enkelt sett så planterar jag plantor, jag använder solrosor och lusern för att rena förorenad jord från metaller som kadmium och arsenik. 

Dubbelt kretslopp

Det tar cirka tio år för växterna att ta upp den mängd metaller de klarar av. Dock börjar växterna direkt stabilisera mängden föroreningar i marken och de hindrar därmed grundvattnet från att bli förorenat. 

När växterna är färdiganvända kan jorden återigen användas för odling och växterna tas också till vara. De bränns och sedan kan metallerna utvinnas ur dessa växtrester. 

– Jag hoppas att vi i framtiden kan använda tekniken direkt. Istället för att transportera bort jorden så kan man man använda denna teknik i städer på mindre förorenade ytor. 

Den tanken har även juryn för Linnéstipendiet. Den menar att projektet har stor potential att på ett kostnadseffektivt sätt göra det möjligt att använda mark som tidigare varit oanvändbar.

Linnéstipendiet delas ut till Charlotte Marchand 19 maj vid Linnéuniversitetets akademiska högtid.