Sundsvallsbor i rånardrama

En grupp på sex ungdomar från Sundsvall rånades å deras buss kapades under en resa i Guatemala. Ungdomarna deltar i ett välgörenhetsprojekt å var på väg från en by när de attackerades av kpist-beväpnade män, uppger Aftonbladet. Männen hotade gruppen med sina vapen å tvingade chauffören att köra in på en skogsstig. Ungdomarna drogs ut ur bussen en å en, och rånades. De lämnades bundna på platsen, men lyckades efter nån timme få hjälp. Enligt Aftonbladet har två av ungdomarna åkt hem, resten fullföljer resan i Guatemala.