Mikroboendet är här!

13 min

Tiny house movement är en rörelse som växte fram i Usa under 90-talet och tog ordentlig fart efter finanskrisen år 2008. Nu tycks fenomenet vara på väg att få fäste här i Europa och Sverige.

Rörelsen förespråkar ett enkelt boende i små mikrohus, gärna egenbyggda och flyttbara på hjul. Den är både ett svar på bostadsbrist och ekonomisk kris, men innehåller också en komponent av samhällskritik och förespråkar ett mer nedskalat liv. Detta som en motreaktion mot överkonsumtion och det resursslöseri som stora hem kan innebära.

Minimalistiska hem har mindre påverkan på naturen och utan höga boendekostnader och tunga materiella bojor blir friheten större att ägna tiden åt det man själv tycker är meningsfullt, är tanken.

Men vad är det som skiljer den här trenden mot ett traditionellt husvagnsboende egentligen? Mycket, enligt socialantropologen Hege Höyer Leivestad, som forskat kring rullande hem.