Fler lejon ska göra Stockholm säkrare

1:14 min

Stockholms gågator ska få fler betonglejon. Efter lastbilsattacken ska betonglejonen inte bara ge ökad trafiksäkerhet, de ska också skydda mot terrorister.

Det finns också planer på att ta fram större lejon.

Bakgrunden är lastbilsattacken den 7 april på Drottninggatan i Stockholm och syftet är att göra staden säkrare.

– Meningen är att fordon inte ska kunna få upp farten på en gågata. Och kan man inte få upp farten kan man inte fara fram på det sättet på en gata, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén.

Det är Dagens Nyheter som berättar om planerna på de nya betonglejonen i Stockholm. Betonglejonen på Stockholms gator är till för att öka trafiksäkerheten. Men efter lastbilsattacken på Drottninggatan ska de också skydda mot terrorism.

Efter attacken har Drottninggatan fått tio nya lejon och där finns nu sammanlagt 38 betonglejon. Och fler är beställda.

Dessutom ska de andra gågatorna i Stockholm också få fler betonglejon. Och staden undersöker också om det går att ta fram större och tyngre lejon.

Men det ska inte bli svårare för fotgängare och andra fredliga som ska ta sig fram på gatorna.

– Tanken är att de ska placeras på ett sådant sätt att utryckningsfordon och varuleveranser ska komma fram. På en gågata får man inte köra fortare än 7 kilometer i timmen om det är en ren gågata. Och då kan man ta sig fram på ett bra sätt, är tanken.

– Vi vill behålla Stockholm som en öppen och levande stad. Vi ser det här som ett sätt att göra Stockholm tryggare och säkrare samtidigt som vi har en öppen stad.

Lejonen har fått symbolisera den öppenheten samtidigt med trygghet, säger Daniel Helldén.