Kärnkraften kommer leva vidare i Sverige

1:47 min

Den svenska kärnkraften kommer att kunna leva vidare. Det står klart efter att regeringen nu lägger fram energiöverenskommelsens förslag till riksdagen. Sex av tio reaktorer kommer att fortsätta vara i drift i de kommande årtiondena.

– Det som det har handlat om är vad som händer med de återstående sex reaktorerna. Där har ägarna tidigare sagt att de tänker göra de nödvändiga investeringarna för att driva dem vidare de kommande årtiondena, säger energiminister Ibrahim Bayalan.

Driftstiden, som används för att beräkna avgiften till kärnavfallsfonden föreslås nu bli 50 år istället för 40, som idag. Därmed blir kärnavfallsavgiften, pengar som kärnkraftverken betalar för att ta hand om kärnavfallet, lägre.

Samtidigt föreslår regeringen att Kärnavfallsfonden ska få placera delar av sitt kapital även i aktier för att avkastningen ska öka. Tidigare har det ansetts vara för riskabelt och inte varit tillåtet.

Bakom förslaget finns regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Riksdagen tar också snart beslut om att ta bort effektskatten som tas ut på el producerad av kärnkraft. I och med detta är den svenska kärnkraftens fortlevnad räddad enligt Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered.

– Det är helt avgörande för den svenska kärnkraftens framtid. Det här innebär att vi har en ansvarsfull hantering av kärnavfallet men också väsentligt förbättrar kärnkraftens ekonomi. Det gör att vi kan ha kärnkraft och trygg elförsörjning under överskådlig tid i Sverige, säger Lars Hjälmered.

Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin ser inget problem i att det inte finns något slutdatum för kärnkraften i energiöverenskommelsen. Det finns ett övergripande mål om att det ska vara 100 procent förnybar energi 2040. 

– Hittills har vi sett att den olönsamma kärnkraften konkurreras ut tack vare satsningar på förnybar energi. Nu ser vi till att tidigarelägga storsatsningen på förnybart så att vi snabbare kan nå målet om 100 procent förnybar energi, säger Lise Nordin.