Misstanke om att miljögifter minskar vacciners verkan

1:51 min

Efter de omfattande utsläppen av de långlivade fluorhaltiga miljögifterna PFAS i dricksvattnet i Ronneby kommun, ska forskarna nu granska effekterna av barnvaccinationer i området.

– Just påverkan på immunsystemet är något man har velat titta på när det gäller de här långlivade olika miljögifterna. Det må vara bromerade, klorerade eller i det här fallet fluorerade, och som man tidigare har studerat i djurförsök, säger Kristina Jakobsson, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet.

Bakgrunden till studien är resultaten av ett par tidigare undersökningar som visar att PFAS kan ge en försämring av kroppens svar på vaccinationer. Och nu vill forskarna undersöka om de som har högre nivåer av PFAS i blodet samtidigt har fått sämre skydd av sina vaccinationer.

Till sin hjälp har forskarna den biobank med tusentals blodprov som man byggt upp efter att PFAS-utsläppen från flygflottiljen F17 blev kända. Den första grupp som undersöktes var 11-åringar i Ronneby och när resultaten visade att barnen som druckit vattnet från Brantafors vattenverk hade betydligt högre värden i blodet än de som bodde i andra delar av Ronneby kommun, blev det nödvändigt att fortsätta forskningen.

Nu tar man hjälp av journaler hos barnavårdscentralerna och skolhälsovården och mäter också nivåerna av antikroppar i blodet hos de vaccinerade.

– Det vi ska följa är vaccinationssvar på alla de vanliga vaccinationsformerna med levande och avdödat vaccin och så vidare, för man kan tänka sig att immunförsvaret tar hand om det på olika sätt. Så vi ska följa alla de vanliga barnvaccinationerna. Då kan vi se hur mycket antikroppar som de har fått av vaccinationerna. Och vi ska också titta på de HPV-vaccinationerna som flickor får i mellanstadiet och se hur man reagerar på det, säger Kristina Jakobsson.

Skulle undersökningen visa att barn får ett sämre vaccinationsskydd efter att ha utsatts för de här miljögifterna så kan det bli ett argument för strängare regler för hur mycket PFAS som dricksvatten får innehålla.