Giftutsläpp i dricksvattnet

8:38 min

På Ronneby kommuns miljökontor minns miljö- och hälsoskyddsinspektör Magnus Olofsson mycket väl det där telefonsamtalet han fick i december 2013 från vattenverkets chef:

– Han sa något om katastrof, det kommer jag i håg. Att det var väldigt höga halter.

Dricksvattenproverna från Kallinge var klara. Halterna av högfluorerade kemikalier låg upp till tio gånger det värde där Livsmedelsverket avråder från att dricka vattnet. Vattentäkten stängdes direkt.

PFAS-olyckan i Kallinge blev en väckarklocka för myndigheter. Hur kunde alla missa risken med fluorkemikalierna?

Efteråt visade en statlig utredning bland annat på brister i kemikalielagstiftningen, brister i miljötillsyn och egenkontroll och i miljöövervakningen.

Några brister är på väg att ses över, men flera varnar för att liknande olyckor kan ske igen. Det som gör PFAS-kemikalierna så användbara gör den också till ett gigantiskt miljöproblem.

Inventeringar visar hittills att runt 2 000 platser kan ha förorenats i Sverige

I Kallinge kom utsläppen från Försvarsmaktens brandövningsplats.

– Det här är ett problem som vi delar med andra som spritt det här, säger Försvarsmaktens miljöjurist Folke Borgh.

– Det är inte ett svenskt problem, inte ens ett europeiskt problem, det är problem på global nivå, eftersom de här ämnena används och har använts i mycket stor utsträckning över hela världen. Och fortfarande produceras de i stor utsträckning.