Tung arbetsbörda för läkare på vårdcentraler

1:49 min

Många läkare på vårdcentraler upplever en tuff arbetssituation just nu. Det visar en enkät som P1-programmet Kaliber genomfört bland 1300 läkare inom primärvården, bland annat i Gävleborg.

Läkaren Olof Agner på Hamrånge hälsocentral är en av dem som svarat på enkäten och han känner igen bilden som målas upp i svaren.

– Ja, den känns tråkigt bekant. Visst är det så att många pressas jättehårt i arbetssituationen, många har varit sjukskrivna och många har bytt arbetsplats.

Enkäten som Kaliber gjort har skickats ut till 1300 läkare som arbetar på en vårdcentral. Nästan 610 av de 900 som svarade på enkäten anser att de har för många patienter under en dag för att hinna med. Drygt 540 jobbar på en vårdcentral som inte är fullbemannad och drygt 160 av de svarande har varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress.

– Vi har en underdimensionerad primärvård i Sverige och en betydligt sämre läkarbemanning än andra länder, säger läkaren Olof Agner.

Och han tycker inte att regionledningen tagit problemen på allvar.

– De här 20-25 åren som man skulle kunnat bygga upp en starkare primärvård och förbrett för pensionsavgångar, de har man ju förlorat, säger läkaren Olof Agner.