Ungerska organisationer kan stämplas för utländsk finansiering

2:16 min

I Ungern anklagas regeringen för att ta ännu ett steg bort från demokratiska principer genom ett nytt lagförslag riktat mot ickestatliga organisationer som får pengar från utlandet.

Kritiker hävdar att lagförslaget nästan är en kopia av en motsvarande rysk lag som för några år sedan tvingade liknande organisationer att registrera sig som "utländska agenter".

– Visst är vi agenter! Agenter för mänskliga rättigheter. Men mänskliga rättigheter är inte ett utländskt intresse, säger Máté Szabó, verksam vid den Ungerska unionen för medborgerliga friheter, en organisation som försvarat ungrares mänskliga rättigheter i över 20 år.

Enligt det lagförslag som igår började debatteras i Ungerns parlament måste den ickestatliga organisation som årligen får minst omkring 220 000 kronor från utländska givare registrera sig som en utlandsfinansierad organisation.

Samma information ska också finnas med på till exempel pressmeddelanden. Den som inte följer reglerna ska enligt lagförslaget straffas med böter och om inte det hjälper tvingas lägga ned sin verksamhet.

Ungerns regering säger att det här handlar om transparens, ungrarna har rätt att veta varifrån olika organisationer får sina pengar Men det, säger Máté Szabó vid unionen för medborgerliga friheter, framgår redan i våra redovisningar. Istället, säger han, handlar lagförslaget om att misstänkliggöra oss, beröva oss vår trovärdighet och framställa oss som fiender.

Lagförslaget som det nu ser ut liknar mycket den lagstiftning som kom till i Ryssland för några år sedan och som stämplar utlandsfinansierade organisationer som ägnar sig åt politik som "utländska agenter". Det har skapat stora problem för många av dem och även tvingat flera organisationer att lägga ned sin verksamhet.

Men till skillnad från Ryssland är Ungern med i EU och många förundras nu över att den här typen av lagstiftning också är på gång i ett EU-land. En av dem är Michael Ignatieff, rektor vid det Centraleuropeiska universitetet i Budapest som också det hamnat i den ungerska regeringens skottglugg på grund av sina utländska kopplingar.

– Sådant här kanske händer i Ryssland och i Turkiet. Men inte i Europa, det måste stoppas, säger Michael Ignatieff.