Miljöministern vill skärpa kemikalielagarna

1:55 min

Efter miljöskandalen i Ronneby, där dricksvattnet till tusentals människor förorenats av brandsläckskum, vill miljöminister Karolina Skog skärpa kemikaliepolitiken.

Att människor i Ronneby via kranvattnet fick i sig höga halter av fluorhaltiga kemikalier beklagar Karolina Skog:

– Det är förfärligt att detta har kunnat pågå under så lång tid och verkligen drabbat människor, det fanns inget sätt de kunnat veta. Jag har stor sympati för den situationen, säger Karolina Skog.

Varken Försvarsmakten som använde släckskummet, eller vattenverket eller de lokala miljömyndigheterna förutsåg att släckskummet skulle kunna förorena dricksvattentäkten i Kallinge.

Det pågick i decennier och upptäcktes mer eller mindre av en slump i slutet av 2013, när höga halter uppmättes i vattnet av fluorhaltiga PFAS-kemikalier.
Man befarar att PFAS bland annat kan öka risken för vissa former av cancer. I miljön blir de kvar när de väl släppts ut.

Karolina Skog besöker Blekinge i nästa vecka och ska bland annat diskutera PFAS-läget med Länsstyrelsen. Men hon vill idag inte kommentera ansvaret för utsläppen i Kallinge eftersom det pågår en rättsprocess.

Efter skandalen i Ronneby håller regeringen med om den kritik som riktats mot myndigheter, mot svaga lagar, dålig samordning - brister som regeringen vill rätta till, säger Karolina Skog:

– Vi måste tänka att detta kan hända igen, och vi har identifierat ett antal brister.

– En är att myndigheterna behöver dela information med varandra, så de kan agera snabbt. En annan är vår miljöövervakning och miljötillsyn

Ännu ett förslag gäller kemikalielagarna. EU:s kemikalielagar behöver skärpas, enligt miljöministern.Ett sätt är att göra det möjligt att förbjuda en hel grupp på hundratals PFAS i taget:

– Att gå ifrån att pröva en molekyl i taget i kemikalielagstiftningen , att testa hela grupper istället, som är väldigt lika varandra och som har samma egenskaper.

– Det skulle kunna effektivisera den europeiska kemikalielagstiftningen radikalt, säger miljöminister Karolina Skog.