Hur beroende är vi av spel på nätet?

5:10 min

Den frågan vill nu forskare vid Lunds universitet försöka få svar på.

Med hjälp av en webbenkät kan den som vill testa sina egna spel- och internetvanor - och samtidigt får forskarna in underlag. 

Vad är det ni vill undersöka mer exakt?

– Vi vill bland annat titta på om det finns en koppling mellan spelproblem och internetanvändning. När det gäller forskning kring spelberoende så saknar vi ganska mycket kunskaper idag inom det här området, säger Shani Broman, doktorand vid Lund universitet och fortsätter:

– Det har skett en stor digital utveckling de senaste åren som gör att spelandet ser annorlunda ut idag. Bland annat genom nätkasinona och andra digitala spel.

Hur kan den här kunskapen sedan användas?

– Vi tänker att resultaten kan bli en del i att hjälpa oss utforma stödinsatser så att vi kan upptäcka problem tidigare, säger Shani Broman.