Tung arbetsbörda får läkare att sluta

2:22 min

Arbetsmiljön för läkare på vårdcentraler har blivit så tuff att många blir sjukskrivna eller funderar på att lämna yrket, visar en enkät. Familjeläkaren Kjell Jansson i Surahammar bekräftar bilden.

Grafik: Så här svarade läkarna i enkäten om arbetsmiljön

– Det här sättet som vi nu tvingas jobba på är inte det sätt som jag egentligen skulle vilja jobba på, säger Kjell Jansson till P4 Västmanland.

– Det känns som att jag håller på och blir en lite bitter allmänmedicinare och jag vill inte sluta min bana så.

Familjeläkaren Kjell Jansson på Ängsgårdens vårdcentral i Surahammar är en av närmare 900 läkare inom primärvården som svarat på en enkät som Sveriges Radios Kaliber gjort tillsammans med P4 Östergötland. 

Av de 900 läkarna är det 240 som jobbar deltid på grund av arbetsbelastningen, och 270 som övervägt att lämna yrket under de senaste fem åren på grund av arbetsbördan.

Kjell Jansson upplever att situationen har blivit värre på senare år: 

– Det finns ju många olika intressenter som är med och påverkar vad vi ska göra. Vi har ju Försäkringskassan, kommuner, landstinget, olika sjukhuskliniker, politiker och patientföreningar.

– Vi har en väldigt ryckig verksamhet. Ett år ska vi prioritera diabetesvård, nästa år så är det demensvård och så där rullar det på, beskriver han.

Allt oftare är det ekonomiska hänsyn som avgör verksamhetens inriktning, inte patienternas medicinska behov. Något som skapar ett slags etisk stress, menar Kjell Jansson.

Man känner att man egentligen inte gör rätt prioritering ur ett etiskt perspektiv, men man tvingas till det av systemet.

Han anser att politikerna måste göra något åt situationen inom primärvården.

– Man skulle behöva säkra arbetsmiljön. Vi skulle behöva ha en dialog med politikerna om vårt åtagande och man behöver kanske släppa lite på vissa krav, menar han. 

Kjell Jansson har haft kollegor som lämnat yrket på grund av arbetsbördan. Men själv har han inte funderat på att sluta.

– Nej, faktiskt inte. Jag tycker det här trots allt är så himla roligt. Och det som är roligt är patientkontakterna.

– Sedan, när patienterna går ut genom dörren, då är det inte lika roligt längre.