Ansträngt på landets vårdcentraler

2:11 min

Situationen är ansträngd för läkare på vårdcentraler. Många sjukskrivs på grund av stress och vill byta jobb. Det visar svaren från 900 specialistläkare inom primärvården i en undersökning som Kaliber i P1 och P4 Östergötland gjort.

För Blerim Krapi sa kroppen en dag ifrån på grund av den höga arbetsbelastningen.

– Under hela dagen kämpar man sig igenom ivrigt med en oerhörd stress som bara ökar under dagen. Man skakar och kände att man inte ens hann andas ordentligt – utan någon slags stressytlig andning. Man kände sig uppjagad utan att se något slut, kämpade igenom dagen och när man kom hem fanns ingen energi till något alls.

Stressen gjorde att Blerim Krapi i Motala blev sjukskriven. I dag har han bytt arbetsplats och kommit tillbaka.

Trots att det aldrig funnits så många läkare i Sveriges som nu, är det brist på läkare inom primärvården. Kaliber och P4 Östergötland har undersökt arbetssituationen.

Genom Sveriges läkarförbund har vi fått kontakt med cirka 1 300 personer och närmare 900 har svarat på en enkät.

Den visar bland annat att mer än hälften av läkarna jobbar deltid, bland annat för att orka med - och över 160 av de 900 allmänläkarna i enkäten uppger att de varit sjukskrivna på grund av stress.

En siffra som överraskar Ove Andersson, andre vice ordförande i Svenska läkarförbundet.

– Vad gäller belastningen och dess effekter och hur det ser ut i primärvården så vill jag ändå säga att det här är värre än det var för ett par år sedan. Jag tänker på vakansgraden och att fler förefaller vara, eller har varit, sjukskrivna för det här och en femtedel är verkligen en alarmerande signal - en varningsklocka, säger Ove Andersson.

Under de senaste fem åren har närmare 260 av de 900 som svarar bytt arbetsplats eftersom belastningen varit för hög. Ungefär lika många har övervägt att helt lämna yrket.

Anders Henriksson är förste vice ordförande i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Ja, men jag tycker resultatet visar att vi måste ta allvarligt på den situation som vi är i när det gäller läkarnas syn på sin arbetssituation.

Han anser att SKL gjort flera saker för att förbättra för primärvården, bland annat genom att påverka så att fler utbildas till läkare.

– Så vi gör en hel del. Men det visar ju inte minst er enkät att vi måste göra ännu mer för att höja attraktiviteten i primärvården, säger Anders Henriksson, Sveriges kommuner och landsting, SKL.