Manifestation mot hyreshöjningar

1:29 min

Hyreshöjningar i samband med renoveringar som gör att hyresgäster inte har råd att bo kvar vill den ideella föreningen "Alla ska kunna bo kvar" stoppa.

Nu  har föreningen gjort en karta som visar var höga hyreshöjningar kan bli aktuella.

– Det vi märker väldigt tydligt och det forskningen ger stöd för är att där det kommer att bli störst renoveringar och därmed störst hyreshöjningar, där bor också flest med lägst inkomster. Många kommer att tvingas flytta till andra områden efter renoveringar, säger Mattias Axelsson.

Mattias Axlesson är sekreterare i den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar som startade för två år sedan. Föreningen driver framför allt frågan om att det bör finnas ett alternativ med noll kronor i hyrespåslag även efter en renovering, för de hyresgästerna som vill det.

– Grundprincipen som vi menar är att hyreshöjningar redan är betalda. Eftersom hyreslägenheterna, om vi pratar om miljonprogrammets lägenheter, har till exempel genererat hyresintänkter under kanske femtio år. Så det ska redan vara betalt, säger Mattias Axelsson.

Men är det inte något man får räkna med att om man får renoverat sin bostad även får en något höjd hyra?

– Ett nollalternativ är oerhört realistiskt. Det finns ingen bransch som är så lönsam som fastighetsbranschen.

Under lördagseftermiddagen leder föreningen en manifestation på Järntorget för att uppmärksamma fastighetsägare och politiker på frågan om hyreshöjningar vid renoveringar. Under dagen släpps också en karta över Göteborg, i samarbete med föreningen Allt åt alla i Göteborg, som bygger på Chalmersforskaren Mikael Mangolds forskning om vilka områden som drabbas hårdast av hyreshöjningar vid renoveringar.

– Då ser man att de områden som kommer att få de kraftigaste höjningarna är ytterområden som Angered, Biskopsgården och Tynnered. Där är det knallrött, säger Mattias Axelsson.

Men kommunalrådet i Göteborg som ansvarar för bostadsfrågor, Ulf Kamne (MP), säger att man inom något år kan införa just alternativet noll procents hyreshöjningar inom hela allmännyttan i Göteborg.

– Ja det är den ambitionen vi har. Nu testar bostadsbolaget det här i ett första projekt och går det bra kan vi gå vidare med det till dom andra bolagen inom framtidenkoncernen. Så det kan bli verklighet om ett år ungefär, säger Ulf Kamne. 

Sanna Ekstedt Larsson
sanna.ekstedt-larsson@sverigesradio.se