Fortfarande saknas många soldater till Stridsgrupp Gotland

1:35 min

Försvarsmakten har fortsatt svårt att rekrytera soldater till Stridsgrupp Gotland. Det saknas runt 40 soldater av de som ska börja i sommar.

– Från allra första början så var det sagt 130. Men det såg vi redan när vi påbörjade utbildningen att vi skulle hamna något lägre
Så det är en 35-40 personer som saknas?
– Som vi tror nu då. Papprena är som sagt inte påskrivna än. Och sen kommer vi att göra en vakansrekryteringsomgång till, säger Anne-Lie Sjögren, kommunikationschef på Skaraborgs regemente.

Just nu utbildas de första soldaterna till Stridsgrupp Gotland som ska börja i sommar.

Försvarsmakten hoppas att det är en 90-95 personer som blir heltidsanställda i mitten av juni. Eftersom planen var 130 soldater fortsätter man leta personal till sommaren.

Samtidigt pågår rekryteringen till nästa omgång soldater till det halvtidsanställda stridsvagnskompaniet. Försvarsmakten söker 80 personer som ska utbilda sig.

– Det är rekrytering till det stridsvagnskompani som ska tillföras stridsgruppen. Deras utbildning påbörjas i sommar, början på hösten. Det är dem vi är ute och söker nu.

Anne-Lie Sjögren på Skaraborgs regemente säger att Försvarsmakten har svårt att rekrytera personal och att det är därför som man återinför värnplikten.

– Vi har sett den här utvecklingen, så det är därför man har tittat på hur man ska säkra personalförsörjningen. Och man behöver ha en pliktdel också.