Mer pengar till invandrarelever

Regeringen vill anslå ytterligare pengar för att stödja elever med invandrarbakgrund.
Det sker bland annat mot bakgrund av att så många niondeklassare i utsatta bostadsområden får underkänt i kärnämnena engelska, svenska och matematik. I Rosengård i Malmö underkänns 56 procent, eller mer än varannan av eleverna i nionde klass. -I budgeten i höst kommer vi att föreslå mera pengar för detta ändamål, men hur mycket det rör sig om är för tidigt att gå in i detalj på, säger skolminister Ingegerd Wärnersson till Ekot,